Hlavná stránka | Aktuality | Schválené právne predpisy | Aktuálny legislatívny proces | Rozšírené vyhľadávanie

Štatistiky

Štatistický prehľad portálu
 
vyhláška73
zákon338
nelegislatívny všeobecný materiál267
výnos18
informatívny materiál na rokovanie vlády SR52
nariadenie vlády45
opatrenie32
medzinárodná zmluva - so schválením NR SR11
legislatívny zámer7
medzinárodná zmluva - s prednosťou pred zákonmi4
uznesenie NR SR, ktoré sa majú uverejniť v Zbierke zákonov1
poslanecký návrh - ústavný zákon9
poslanecký návrh - zákon29
nález ÚS SR o nesúlade medzi právnymi predpismi1
nelegislatívny materiál - utajovaný2
ústava Slovenskej republiky4
predbežná informácia2
ústavný zákon4
oznámenie o oprave tlačových chýb (redakčné)3
poslanecký návrh - ústava Slovenskej republiky6