Hlavná stránka | Aktuality | Schválené právne predpisy | Aktuálny legislatívny proces | Rozšírené vyhľadávanie

Stránka anonymnej verejnosti

Stránka je prístupná pre všetkých.
 
Detail hromadnej pripomienky
Detail zvolenej hromadnej pripomienky verejnosti k materiálu.
Názov hromadnej pripomienky:test
Oficiálny názov pripomienky:Hromadná pripomienka k návrhu zákona o výkone trestu domáceho väzenia a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Počet podporovateľov:2
Materiál na ktorý sa vzťahuje táto hromadná pripomienka:
Zdôvodnenie podania pripomienky:test
Zástupcovia verejnosti:test test (matus.caky@gmail.com, adnr, Bratislava)
 TypText pripomienky
110. 6. 2013