Hlavná stránka | Aktuality | Schválené právne predpisy | Aktuálny legislatívny proces | Rozšírené vyhľadávanie

Podmienky používania portálu

 
Základné informácie
Portál právnych predpisov je vstupným bodom pre verejnosť, kde môže vyjadriť svoj názor v rámci legislatívneho procesu a aktívne sa do neho zapojiť. Portál slúži pre širokú verejnosť, preto veríme, že v prospech všetkých budete využívať portál spôsobom, ktorý bude prispievať k skvalitneniu služieb a zlepšeniu informovanosti verejnosti. Preto je dôležité dodržiavať základné pravidlá slušného správania a dobrých vzťahov. Záleží nám na Vašom názore, preto si dajte na jeho formulácii záležať aj Vy.
Pravidlá používania portálu
 1. Pristupujte k ostatným používateľom s úctou, zdržte sa osobných útokov, vyhrážok a obťažovania.
 2. Absolútne neprípustné je písanie príspevkov:
  1. obhajujúcich alebo podnecujúcich násilie, fanatizmus, rasizmus, poškodzujúcich dobré meno jednotlivcov, skupín alebo inštitúcií
  2. šíriacich údaje, ktorých šírenie je zakázané zo zákona alebo patria medzi dôverné, prípadne utajované informácie
  3. obsahujúcich obscénnosti alebo vulgarizmy
  4. urážlivého charakteru
 3. Zakázané je písať príspevky v cudzom mene, vydávať sa za zamestnanca, alebo správcu portálu alebo za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená.
 4. Neprípustné je propagovať v diskusiách komerčné produkty alebo súkromné firmy alebo zverejňovať odkazy na ich webové stránky.
 5. Zakázané je zverejňovať prostredníctvom príspevku odkazy na iné web stránky
Upozornenie
V prípade porušenia uvedených pravidiel, si vyhradzujeme právo odmietnuť Vám prístup k portálu, prípadne bez predchádzajúceho upozornenia vymazať obsah Vašich príspevkov alebo zablokovať Vaše požívateľské konto.
V prípade porušenia pravidiel si súčasne vyhradzujeme právo na vymazanie obsahu pripomienky v prípadoch, kedy obsahuje vulgarizmy, podporuje násilie, neznášanlivosť alebo poškodzuje dobré meno jednotlivcov, skupín, alebo inštitúcií.