Hlavná stránka | Aktuality | Schválené právne predpisy | Aktuálny legislatívny proces | Rozšírené vyhľadávanie

Kontakt

 
Ministerstvo spravodlivosti SR _
Poštová adresa Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné námestie 13
813 11 Bratislava


Telefonické spojenie Ústredňa: +421 2 59353 111


Podateľňa tel: +421 2 59353 315
fax: +421 2 59353 600


Úradné hodiny: 7:30 - 15:30


Tlačové a informačné oddelenie tel: +421 2 59353 274
fax: +421 2 59353 607
email: tlacove@justice.sk